Chọn Hosting Rẻ nhất & Hosting Tốt nhất năm 2020

Bảng so sánh tất cả các gói Web Hosting 2020 từ các nhà cung cấp dịch vụ Tên miền và Hosting tại Việt Nam. Hosting Giá rẻ. Hosting Chất lượng cao.

Cập nhật: Tháng 11/2020

Xem thêm Bảng so sánh các gói Hosting Quốc tế Giá rẻ và Hosting Quốc tế Chất lượng cao tại đây

Tổng hợp Bảng giá Tên miền

P.A Việt Nam

 • Dung lượng: 500 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: 5
 • Tài khoản FTP: 1
 • Database: 1
 • Addon Domain: 0
 • Dung lượng: 20 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 10
 • Database: 2
 • Addon Domain: 2
 • Dung lượng: Unlimited
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 50
 • Database: 5
 • Addon Domain: 5
 • Dung lượng: Unlimited
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 100
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: Unlimited
 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Băng thông: 20 GB
 • Địa chỉ Email: 10
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 1
 • Park/ Addon Domain: 1 /0
 • SSL: Free
 • Dung lượng: 2 GB
 • Băng thông: 40 GB
 • Địa chỉ Email: 20
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 2
 • Park/ Addon Domain: Unlimited /0
 • SSL: Free
 • Dung lượng: 3 GB
 • Băng thông: 70 GB
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 2
 • Park/ Addon Domain: Unlimited /1
 • SSLFree
 • Dung lượng: 4 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 3
 • Park/ Addon Domain: Unlimited /1
 • SSL: Free
 • Dung lượng: 6 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 6
 • Park/ Addon Domain: Unlimited /2
 • SSL: Free
 • Dung lượng: 10 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 9
 • Park/ Addon Domain: Unlimited /3
 • SSL: Free
 • Dung lượng: 20 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 15
 • Park/ Addon Domain: Unlimited /6
 • SSL: Free
 • Dung lượng: 30 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Địa chỉ Email: Unlimited
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Database SQL: 20
 • Park/ Addon Domain: Unlimited /8
 • Mắt Bão

 • 1 website
 • Băng thông 15 GB
 • Dung lượng đám mây 1.000 MB
 • 1 website
 • Băng thông 30 GB
 • Dung lượng đám mây 2.000 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • 1 website
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đám mây 3.500 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • 2 website
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đám mây 5.500 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Bao gồm Tên miền năm đầu .xyz
 • 6 website
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đám mây 15.000 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSLBao gồm Tên miền năm đầu .xyz
 • 1 website
 • Băng thông 15 GB
 • Dung lượng đám mây 1.000 MB
 • 1 website
 • Băng thông 30 GB
 • Dung lượng đám mây 2.000 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • 1 website
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đám mây 3.500 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • 2 website
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đám mây 5.500 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Bao gồm Tên miền năm đầu .xyz
 • Cloud Host 5 - Windows
 • 239.000đ
 • 4 website
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đám mây 7.500 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Bao gồm Tên miền năm đầu .xyz
 • 6 website
 • Băng thông không giới hạn
 • Dung lượng đám mây 15.000 MB
 • Miễn phí chứng thư số SSL
 • Bao gồm Tên miền năm đầu .xyz
 • TENTEN.VN

 • HDD 1.000 MB Ổ cứng
 • Bandwith 35 GB Băng thông
 • Bandwith 1 Add-on
 • Bandwith 3 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 1.800 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 1 Add-on
 • Bandwith 3 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 2.000 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 2 Add-on
 • Bandwith 5 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 3.500 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 3 Add-on
 • Bandwith 9 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 6.000 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 4 Add-on
 • Bandwith 11 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 7.000 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 6 Add-on
 • Bandwith 15 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 35.000 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 30 Add-on
 • Bandwith 90 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 50.000 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 40 Add-on
 • Bandwith 110 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 60.000 MB Ổ cứng
 • Bandwith Không giới hạn Băng thông
 • Bandwith 60 Add-on
 • Bandwith 150 MySQL
 • Sun Domain Không giới hạn Sub Domain
 • Bandwith Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Addon Không giới hạn Park Domain
 • Fpt account Không giới hạn FTP Account
 • Fpt account Back up Hàng tuần
 • 2 GB Dung lượng
 • 1 Website
 • 1 core CPU
 • 1 GB RAM
 • Hằng ngày Backup
 • Có Website Builder
 • Có SSL Free
 • Có DNS Failover
 • 100,000 Inode
 • 10 Process
 • 1,024 IOPS
 • 50 MBs IO
 • 10 Entry Process
 • 10 GB Dung lượng
 • 5 Website
 • 2 core CPU
 • 2 GB RAM
 • Hằng ngày Backup
 • Có Website Builder
 • Có SSL Free
 • Có DNS Failover
 • 100,000 Inode
 • 20 Process
 • 1,024 IOPS
 • 50 MBs IO
 • 20 Entry Process
 • 20 GB Dung lượng
 • 10 Website
 • 3 core CPU
 • 3 GB RAM
 • Hằng ngày Backup
 • Có Website Builder
 • Có SSL Free
 • Có DNS Failover
 • 250,000 Inode
 • 20 Process
 • 20,480 IOPS
 • 50 MBs IO
 • 30 Entry Process
 • AZDIGI

 • SSD: 512MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 0
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 1
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 2
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 3
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 4
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 15 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 6
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 1
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 2
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 3
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 5
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 7
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 15 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 10
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 20
 • CPU: 200%
 • RAM: 2 GB
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 20 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: Không giới hạn
 • CPU: 300%
 • RAM: 3 GB
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 30 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: Không giới hạn
 • CPU: 400%
 • RAM: 4 GB
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 25 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 30
 • CPU: 300%
 • RAM: 4 GB
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 35 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: Không giới hạn
 • CPU: 400%
 • RAM: 5 GB
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • SSD: 45 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: Không giới hạn
 • CPU: 500%
 • RAM: 6 GB
 • Tài khoản Email: Không giới hạn
 • MySQL Databases: Không giới hạn
 • Alias / Parked-domain: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • vHost

 • 300MB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 1 database
 • 3 địa chỉ email
 • 0 addon domain
 • DirectAdmin
 • 800MB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 1 database
 • 3 địa chỉ email
 • 0 addon domain
 • DirectAdmin
 • 1500MB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • 1 database
 • 3 địa chỉ email
 • 0 addon domain
 • DirectAdmin
 • 600MB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn database
 • Cam kết gửi email
 • 3 địa chỉ email
 • Chống spam, virus email
 • JetBackup
 • Chủ động restore mà không cần tới vHost
 • Webserver LiteSpeed
 • 1 website
 • 50% CPU
 • 256MB Memory
 • 1024 KB/s
 • 1200MB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn database
 • Cam kết gửi email
 • 5 địa chỉ email
 • Chống spam, virus email
 • JetBackup
 • Chủ động restore mà không cần tới vHost
 • Webserver LiteSpeed
 • 2 website
 • 80% CPU
 • 384MB Memory
 • 1024 KB/s
 • 2GB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn database
 • Cam kết gửi email
 • 10 địa chỉ email
 • Chống spam, virus email
 • JetBackup
 • Chủ động restore mà không cần tới vHost
 • Webserver LiteSpeed
 • 4 website
 • 100% CPU
 • 384MB Memory
 • 1024 KB/s
 • 6GB dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn database
 • Cam kết gửi email
 • 50 địa chỉ email
 • Chống spam, virus email
 • JetBackup
 • Chủ động restore mà không cần tới vHost
 • Webserver LiteSpeed
 • 6 website
 • 100% CPU
 • 512MB Memory
 • 1024 KB/s
 • Z.com

 • 10GB Dung lượng SSD
 • 1 Website
 • 10 Sub Domain
 • 20 Tài khoản email
 • 65.000VND/tháng IP Address
 • 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
 • 100GB Dung lượng SSD
 • 10 Website
 • 25 Sub Domain
 • 200 Tài khoản email
 • 65.000VND/tháng IP Address
 • 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
 • 400GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Website
 • Không giới hạn Sub Domain
 • 1000 Tài khoản email
 • 65.000VND/tháng IP Address
 • 40.000VND/tháng Chứng thư số SSL
 • TinoHost

 • Dung lượng đĩa SSD 1 GB
 • Addon domain 1
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 768MB
 • CPU 1 Core
 • Backup hàng ngày
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • Dung lượng đĩa SSD 2 GB
 • Addon domain 2
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 1 GB
 • CPU 1 Core
 • Backup hàng ngày
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • Dung lượng đĩa SSD 4 GB
 • Addon domain 4
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 1.5 GB
 • CPU 1 Core
 • Backup hàng ngày
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • Dung lượng đĩa SSD 6 GB
 • Addon domain 6
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 2 GB
 • CPU 2 Core
 • Backup hàng ngày
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • Dung lượng đĩa SSD 8 GB
 • Addon domain 8
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 2.5 GB
 • CPU 2 Core
 • Backup hàng ngày
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • Dung lượng đĩa SSD 10 GB
 • Addon domain 10
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 3 GB
 • CPU 2 Core
 • Backup hàng ngày
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • Dung lượng đĩa không giới hạn
 • Website 1
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • Dung lượng đĩa không giới hạn
 • Website không giới hạn
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.
 • iNET

 • 1 website
 • SSD Storage: 20GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SSL: Miễn phí
 • Database MySQL: 1
 • 5 website
 • SSD Storage: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SSL: Miễn phí
 • Database MySQL: 5
 • Không giới hạn website
 • SSD Storage: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SSL: Miễn phí
 • Database MySQL: Không giới hạn
 • Nhân Hòa

 • Dung lượng lưu trữ : 900MB SSD
 • Băng thông/tháng : 20GB
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10
 • Dung lượng lưu trữ : 1.2GB SSD
 • Băng thông/tháng : 35GB
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 3
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 4
 • MSSQL 2012 : 4
 • Domain : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 5
 • MSSQL 2012 : 5
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 7GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 8
 • MSSQL 2012 : 8
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 900MB SSD
 • Băng thông/tháng : 20GB
 • FTP Accounts : 1
 • My SQL : 1
 • MSSQL 2012 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10
 • Dung lượng lưu trữ : 1.2GB SSD
 • Băng thông/tháng : 35GB
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 1
 • MSSQL 2012 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 3
 • MSSQL 2012 : 3
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 4
 • MSSQL 2012 : 4
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 5
 • MSSQL 2012 : 5
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Dung lượng lưu trữ : 7GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 8
 • MSSQL 2012 : 8
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • 123HOST

 • 600MB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 0 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • 1GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 1 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • 2GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 2 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • 4GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 3 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • 5GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 4 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • 3GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 0 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • 6GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 1 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • 9GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 2 Addon domain
 • Unlimited Databases
 • Unlimited Tài Khoản Email
 • Tùy chỉnh chống DDOS
 • Quét mã độc tại cPanel
 • VinaHost

 • Dung Lượng SSD: 300MB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 1
 • Tài Khoản Emails: 1
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 800MB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 1
 • Tài Khoản Emails: 10
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 1200MB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Emails: 15
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 2000MB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 2
 • Tài Khoản Emails: 25
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 4GB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 3
 • Tài Khoản Emails: 50
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 6GB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 4
 • Tài Khoản Emails: 80
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 7.5GB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 5
 • Tài Khoản Emails: 100
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 9GB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 7
 • Tài Khoản Emails: 120
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • Dung Lượng SSD: 12GB
 • Lưu Lượng Truyền Tải Dữ Liệu: Unlimited
 • Hỗ Trợ Tên Miền: 10
 • Tài Khoản Emails: 150
 • Sao Lưu Hàng Ngày: Free
 • AutoSSL miễn phí
 • HOSTVN

 • Dung lượng: 500MB
 • Băng thông: 10GB
 • Website: 1
 • Dung lượng: 1GB
 • Băng thông: 25GB
 • Website: 2
 • Dung lượng: 2GB
 • Băng thông: 50GB
 • Website: 3
 • Dung lượng: 3GB
 • Băng thông: 200GB
 • Website: 6
 • Dung lượng: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Website: 8
 • Dung lượng: 300MB
 • Băng thông: 7GB
 • Website: 1
 • Dung lượng: 500MB
 • Băng thông: 17GB
 • Website: 2
 • Hosting Việt

 • Dung lương lưu trữ: 500MB
 • Băng thông (Data Transfer)/tháng: 15GB
 • Tên miền: Không giới hạn
 • MySQL: 2
 • FTP Account: Không giới hạn
 • CPU: 0,75 vCPU
 • RAM: 768MB
 • Entry Process (EP): 30
 • IO: 2MB/s
 • IOPS: 1024
 • Backup: Hàng ngày
 • Dung lương lưu trữ: 1.000MB
 • Băng thông (Data Transfer)/Tháng: 30GB
 • Tên miền: Không giới hạn
 • MySQL / SQL server: 3
 • FTP Account: Không giới hạn
 • CPU: 1 vCPU
 • RAM: 1GB
 • Entry Process (EP): 40
 • IO: 5MB/s
 • IOPS: 1024
 • Backup: Hàng ngày
 • Dung lương lưu trữ: 1.600MB
 • Băng thông (Data Transfer)/Tháng: 50GB
 • Tên miền: Không giới hạn
 • MySQL / SQL server: 4
 • FTP Account: Không giới hạn
 • CPU: 1,5 vCPU
 • RAM: 1,5GB (1.536MB)
 • Entry Process (EP): 45
 • IO: 5MB/s
 • IOPS: 1024
 • Backup: Hàng ngày
 • Dung lương lưu trữ: 2.300MB
 • Băng thông (Data Transfer)/Tháng: 80GB
 • Tên miền: Không giới hạn
 • MySQL / SQL server: 10
 • FTP Account: Không giới hạn
 • CPU: 2 vCPU
 • RAM: 2GB
 • Entry Process (EP): 50
 • IO: 10MB/s
 • IOPS: 1024
 • Backup: Hàng ngày
 • Dung lương lưu trữ: Unlimited
 • Băng thông (Data Transfer)/Tháng: Unlimited
 • Tên miền: Không giới hạn
 • Số MySQL (Database): Unlimited
 • FTP Account: Không giới hạn
 • CPU: 1 vCPU
 • RAM: 1GB
 • Entry Process (EP): 40
 • IO: 5MB/s
 • IOPS: 1024
 • Số inodes: 100,000
 • Dung lương lưu trữ: UnlimitedB
 • Băng thông (Data Transfer)/Tháng: Unlimited
 • Tên miền: Không giới hạn
 • Số MySQL (Database): Unlimited
 • FTP Account: Không giới hạn
 • CPU: 2 vCPU
 • RAM: 2GB
 • Entry Process (EP): 60
 • IO: 10MB/s
 • IOPS: 1024
 • Số inodes: 250,000
 • Dung lương lưu trữ: 3.500MB
 • Băng thông (Data Transfer): Unlimited
 • Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited
 • Cơ sở dữ liệu MySQL/SQL server: 25
 • CPU: 2,5 vCPU
 • RAM: 3GB
 • Entry Process (EP): 60
 • IO: 10MB/s
 • IOPS: 1024
 • Backup: Hàng ngày
 • Dung lương lưu trữ: 5.000MB
 • Băng thông (Data Transfer): Unlimited
 • Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited
 • Cơ sở dữ liệu MySQL/SQL server: 40
 • CPU: 3 vCPU
 • RAM: 4GB
 • Entry Process (EP): 70
 • IO: 10MB/s
 • IOPS: 1024
 • Backup: Hàng ngày
 • Dung lương lưu trữ: 9.000MB
 • Băng thông (Data Transfer): Unlimited
 • Tên miền & Tài khoản FTP: Unlimited
 • Cơ sở dữ liệu MySQL/SQL server: 90
 • CPU: 4 vCPU
 • RAM: 5GB
 • Entry Process (EP): 80
 • IO: 10MB/s
 • IOPS: 1024
 • Backup: Hàng ngày

 • Hosting Việt Nam Giá rẻ. Hosting Chất lượng cao. Hosting Tốt nhất.

  Tổng hợp Bảng giá Tên miền  StableHost

  GreenGeeks

  HawkHost

  A2 Hosting

  HostGator

  DreamHost

  GoDaddy

  bluehost

  Hostinger

  Namecheap